WF-194C 高端 Wi-Fi 6 双频8×8无线AP

WF-194C 高端 Wi-Fi 6 双频8×8无线AP

吸顶安装 支持 2.4G 4 x 4 Wi-Fi (802.11b/g/n /ac/ax) 支持 5G 8 x 8 Wi-Fi(802.11a/n/ac /ax) 4 根内置 Wi Fi 双频天线 4 根内置 5G Wi Fi 单频天线 1 根 内置蓝牙天线 支持蓝牙 5.0 支持 1 个千兆 以太网 LAN 口 支持 1 个 5G 以太网 WAN 口 ,支持 802.3 bt Poe( PD 供电 支持 1 个 USB 2 .0 支持 1 个复位按键 支持 2 个状态指示灯 支持一个电源插口 12V@ 3...