XE-99C

XE-99C

1×10千兆以太网接口+1x千兆以太网接口(可选) 2 针电源插头(+12伏直流) 电源开关按键 针孔复位按键 BOSA on board技术 符合IEEE 802.3av, IEEE 1904.1, DPoEv2.0 and CTC V3.0 EPON标准
XE-99S

XE-99S

10G EPON/SFP+ 外壳温度: -40~+85 °C 低功耗 热插拔 符合IEEE 802.3av, IEEE 1904.1, DPoEv2.0 and CTC V3.0 EPON标准